شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

2-...

+ تمام وجودم يخ زده همه ي سالها پر بود از زمستان تو، که نبودي، هيچ صبح و ظهر و شامي اينبار بيا... بگذار همراهت آتش باشد بهار زير همه برف ها دفن شده سالهاست که دفن شده پس آتش بيار و من به پاس اين ياد و ذکر تو را پاداش خواهم داد و اين وعده يست راستين بهشت از آن خودت/شعر مياي از کبري خان
زيبا
عاليه
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
2-...
0 امتیاز
0 برگزیده
411 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top